Mariusz Madejczyk

Podlaski Urząd Wojewódzki, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW.

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Od czerwca 2018 r. dyrektor Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

POZOSTALI PRELEGENCI