Jarosław Pudzianowski

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania oraz cyberbezpieczeństwem. Przez ostatnie cztery lata zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na stanowiskach Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Ochrony Informacji Niejawnych.

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych. Praktyk w zakresie przeprowadzania analiz ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z normami ISO 27005, 29134 i 31000. Prelegent na ponad 40 konferencjach oraz uznany szkoleniowiec. Współautor rekomendacji CSIOZ w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji, współautor kodeksu branżowego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz współautor metodyki oceny skutków przetwarzania danych osobowych.

POZOSTALI PRELEGENCI