Grzegorz Sibiga

Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, autor licznych publikacji na temat zastosowania nowych technologii w administracji publicznej, w tym książki „Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz” (2011).

Pełnił funkcję eksperta sejmowego podczas prac parlamentarnych nad ustawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jest członkiem rad programowych czasopism zajmujących się prawnymi aspektami stosowania nowych technologii (Prawo Mediów Elektronicznych, IT w Administracji).

POZOSTALI PRELEGENCI