Mariusz Bogucki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Sejmiku Samorządowym Województwa Opolskiego jako Informatyk i od tego czasu zajmuje się szeroko pojętą informatyzacją regionu w jednostkach samorządu terytorialnego.

Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii. Jednocześnie podejmuje działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP i Rady Programowej ds. Linii Współpracy 2016. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Sekcja Informatyków Administracji Publicznej.

POZOSTALI PRELEGENCI