Magdalena Sawicka

Podlaski Urząd Wojewódzki, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP.

Od czerwca 2018 r. z-ca dyrektora Oddziału Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

POZOSTALI PRELEGENCI