Krzysztof Kulka

Urząd Transportu Kolejowego

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, egzekucji administracyjnej oraz MBA.

Od blisko 20 lat w administracji rządowej. Posiada doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniami IT z zastosowaniem klasycznych metodyk waterfall oraz metodyki scrum. Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym projektami współfinansowanymi ze środków UE. Kierował wdrożeniem Systemu Obsługi Licencji Maszynisty, które otrzymało w 2018 r. nagrodę Skrzydła IT w Administracji. Scrum Master w projekcie Kolejowe e-Bezpieczeństwo. Certyfikowany partner Advisio Poland uprawniony do korzystania z narzędzia Insightful Profiler™ (iP121).

POZOSTALI PRELEGENCI