Justyna Duszyńska

Ministerstwo Cyfryzacji

Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za koordynację zadań Ministra Cyfryzacji jako policy makera dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz przygotowanie strategicznych dokumentów rządowych w obszarze cyfryzacji oraz kreowania polityki państwa w obszarze budowy i rozwoju e-administracji.

Pełni funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w ramach którego m.in. koordynuje opiniowanie i monitorowanie projektów informatycznych oraz projektów aktów prawnych w zakresie związanym z cyfryzacją. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w ramach projektów informatycznych realizowanych na poziomie rządowym. Brała udział m.in. w projekcie integracji systemów bankowych z profilem zaufanym, a także w wypracowaniu koncepcji schematu identyfikacji elektronicznej w Polsce oraz wdrażaniu rozwiązań prawnych w obszarze związanym z informatyzacją, w tym w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania. Aktualnie ekspert w grupie eGovernment Action Plan Steering Board przy Komisji Europejskiej. Entuzjastka transformacji cyfrowej państwa na rzecz ułatwiania komunikacji z obywatelami.

POZOSTALI PRELEGENCI