Artur Marcinkowski

Fundacja Widzialni

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, Przewodniczący Grupy ds. dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest również członkiem Rady ds. Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz członkiem Komitetu Dostępność Plus przy Ministerstwie Zdrowia.

Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego stworzył metodologię badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przy tworzeniu oznaczenia „Bez Barier”. Współtworzył publikację „WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk”, która była pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym tworzenia stron www dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach.

POZOSTALI PRELEGENCI